Sukcesywna dostawa wodomierzy i regeneracja wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. w roku 2017

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. OFERTA CENOWA
  3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA zał. nr 1
  4. OŚWIADCZENIE zał. nr 2
  5. WZÓR UMOWY zał. nr 3
  6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW