Wykonanie usług z zakresu obsługi informatycznej i funkcji administratora systemu informatycznego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

2. FORMULARZ OFERTOWY

3. PROJEKT UMOWY

OGŁOSZENIE WYNIKÓW