Zakup i sukcesywna dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach realizacji zadań Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE + załączniki nr 1, 2 i 3

SZCZEGÓŁOWE KARTY STUDNI zał. nr 4

OGŁOSZENIE WYNIKÓW