Zakup i dostawa fabrycznie nowego rozrzutnika do osadu ściekowego dla Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

OGŁOSZENIE WYNIKÓW