Odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni ścieków w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5.

ZAPYTANIE OFERTOWE

OGŁOSZENIE WYNIKÓW