Zakup i dostawa kruszywa o frakcji 0-31,5 mm i 31,5-63 mm dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE

OGŁOSZENIE WYNIKÓW