Wynajem kontenerów do składowania odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach ul. Młynarska 5. (1)

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. OFERTA
  2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
  3. PROJEKT UMOWY
  4. OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI

OGŁOSZENIE WYNIKÓW