Odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. OFERTA zał. 1

2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY zał. 2

3. PROJEKT UMOWY zał. 3

OGŁOSZENIE WYNIKÓW