Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych oraz sporządzenie wniosków do Wojewody Łódzkiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujacych teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. OFERTA zał. 1

2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY zał. 2

3. PROJEKT UMOWY zał. 3

OGŁOSZENIE WYNIKÓW