Pełnienie funkcji w zakresie Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej Balin – Sempółki i Ksawercin – Dominikowice w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

OGŁOSZENIE WYNIKÓW