Wynajem kontenerów do składowania odpadów oraz wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach, ul. Młynarska 5.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

OGŁOSZENIE WYNIKÓW