Pełnienie funkcji w zakresie Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Poddębice obejmujący: Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Górze Bałdrzychowskiej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

OGŁOSZENIE WYNIKÓW