Pełnienie funkcji w zakresie Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Poddębice obejmujący: Budowę sieci wodociągowej Dominikowice – Balin oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej Sworawa w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

OGŁOSZENIE WYNIKÓW