Pełnienie funkcji w zakresie Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej Balin – Sempółki i Ksawercin – Dominikowice w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

OGŁOSZENIE WYNIKÓW