Odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5 – II postępowanie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW