Zapytanie ofertowe na udzielenie krótkoterminowego kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

      OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OGŁOSZENIE WYNIKÓW