Oczyszczalnia

Kontakt: Oczyszczalnia Ścieków w Poddębicach

ul. Młynarska 6, 99-200 Poddębice

Tel.  (43) 678-98-50, 609-400-554

Kierownik Oczyszczalni:

Paweł Kaczorowski