ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z ŁADOWACZEM CZOŁOWYM

Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach. (2014-10-17)

 

OGŁOSZENIE

 

SIWZ + załączniki

 

Zniana treści SIWZ (1)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty