KOMUNIKAT

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach zaprasza do przedstawienia ofert w związku z pracowniczymi planami kapitałowymi. Umowa zostanie zawarta w trybie negocjacji. Oferty należy przedstawić pisemnie lub na umówionych spotkaniach do 23 Września 2020 roku.

Tel. (43) 678-43-66. Adres: ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice.

     Prezes Zarządu

Włodzimierz Szymański

 

 

KOMUNIKAT

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Spółka z o.o. informuje, iż Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie dodatkowo czynny w dniach 15 i 24 września br. w godzinach 8:00 – 14:00 .