AKTUALNOŚCI:

Nowa Stacja Uzdatniania Wody w Niewieszu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalazacji w Poddębicach Spółka z o.o. oddało do użytku nową kontenerową stację uzdatniania wody w Niewieszu. Nowa stacja zaopatruje w wodę 12 okolicznych sołectw tj. Niewiesz, Kolonia Niewiesz, Karnice, Chropy, Wilczków, Grocholice, Józefów, Józefów Kolonia, Sempółki, Szarów, Lipnica i Kobylniki. W ramach inwestycji postawiono nowy kontenerowy budynek stacji, zbiornik wody czystej o pojemności 250 m3 oraz zagospodarowano teren stacji poprzez budowę ciągów piesz jezdnych oraz ogrodzenie całego terenu stacji. Stacja wyposażona jest w areator powietrza, zestaw 3 filtrów, zestaw pompowy II stopnia o wydajności 85 m3 oraz lampę UV. Całość inwestycji to koszt prawie 1,5 mln zł, 75% stanowi dofinansowanie PROW. (2015-06-12)

Czytaj dalej

Nowy samochód asenizacyjny

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Spółka z o.o. w ramach dofinansowania z PROW zakupiło nowy samochód asenizacyjny. Auto na podwoziu DAF wyposażono w beczkę o pojemności 10 m3 oraz możliwość opróżniania toalet. Łączny koszt zakupu samochodu to 461.250,00 zł z czego 75% stanowi dofinansowanie PROW. (2015-06-12)

Czytaj dalej

MPWiK bogatsze o nowy ciągnik.

W dniu 4 grudnia 2014 r. firma PHP „ROLSERWIS”S.A. z Płocka dostarczyła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. nowy ciągnik rolniczy. Ciągnik „New Holland” TD5-105 o mocy 106 KM wyposazony w ładowacz czołowy z łyżką hydrauliczną wykorzystywany bedzie dla potrzeb mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Oczyszczalnia Ścieków bedzie mogła prowadzic prawidłową gospodarkę osadową z wykorzystaniem nowego ciągnika oraz już posiadanej bazy sprzętowej. (2014-12-08)

Czytaj dalej