Przerwa w dostawie wody !

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Spółka z o.o. informuje, że w związku z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszu w dniu 23 kwietnia 2015 r.(czwartek) w godz. 11:00 – 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców zaopatrywanych w wodę z ujęcia Niewiesz. Przepraszamy za utrudnienia.

MPWiK bogatsze o nowy ciągnik.

DSCN3317

W dniu 4 grudnia 2014 r. firma PHP "ROLSERWIS"S.A. z Płocka dostarczyła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. nowy ciągnik rolniczy. Ciągnik "New Holland" TD5-105 o mocy 106 KM wyposazony w ładowacz czołowy z łyżką hydrauliczną wykorzystywany bedzie dla potrzeb mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Oczyszczalnia Ścieków bedzie mogła prowadzic prawidłową gospodarkę osadową z wykorzystaniem nowego ciągnika oraz już posiadanej bazy sprzętowej.

 

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951, 1513) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Poddębicach nr XXXVII/214/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. ogłasza taryfę opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Poddębice obowiązującą w okresie od 1 czerwca 2013 r. do dnia 31 maja 2014 r.
 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na rok obowiązywania taryf wynosi:
 
Taryfowa grupa odbiorców
Cena netto
za 1 m3 (zł)
Podatek VAT (zł)
Opłata za
1 m3 (zł)
Zaopatrzenie w wodę
 
I.    Grupa taryfowa
1.   Gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, publiczne jednostki ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury – na terenie miasta Poddębice.
2,38
0,19
2,57
2.   Gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, publiczne jednostki ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury –  na terenach wiejskich gminy Poddębice.
2,16
0,17
2,33
 
II. Grupa taryfowa
1.   Pozostali odbiorcy usług.
2,60
0,21
2,81
Odprowadzanie ścieków
 
I.    Grupa taryfowa
1.   Gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, publiczne jednostki ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury – wprowadzający ścieki do kanalizacji miasta Poddębice.
3,98
0,32
4,30
2.   Gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, publiczne jednostki ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury – wprowadzający ścieki do kanalizacji oczyszczalni w Sworawie.
3,19
0,26
3,45
 
II. Grupa taryfowa
1.   Pozostali odbiorcy usług.
4,25
0,34
4,59
Stawka miesięcznej opłaty za konserwację, odczyt i rozliczanie wodomierzy
1.   Wodomierz o średnicy Ø do 20 mm
2,15
0,17
2,32
2.   Wodomierz o średnicy od Ø 25 mm od Ø 32
5,40
0,43
5,83
2.   Wodomierz o średnicy od Ø 40 mm od Ø 50
14,00 1,12 15,12
2.   Wodomierz o średnicy od Ø 80 mm od Ø 150
23,00 1,84 24,84