Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.
ul. Parzęczewska  29/35, 99-200 Poddębice
NIP 828-000-18-02
Nr konta: 86 9263 0000 0000 2958 2000 0001

e-mail: biuro@mpwik-poddebice.pl

ePUAP: /Mpwik/mpwik

Tel. (43) 678-43-66,  609-400-323
Usługi Asenizacyjne:   691-646-444

Oczyszczalnia Ścieków: 99-200 Poddębice,
ul. Młynarska 5
tel. (43) 678-98-50, 609-400-554


Pokaż MPWiK i Oczyszczalnia Ścieków Poddębice na większej mapie