Pobór, transport i analizy prób wody surowej i uzdatnionej w 2019-2020 roku na terenie gminy Poddębice, ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach oraz badań gleby.

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. SPECYFIKACJA zał. nr 1
  2. FORMULARZ OFERTOWY zał. nr 2
  3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY zał. nr 3
  4. PROJEKT UMOWY zał. nr 4

OGŁOSZENIE WYNIKÓW