Rok 2018

26. Zaproszenie do złożenia oferty na: "Pobór, transport i analizy prób wody surowej i uzdatnionej w 2019-2020 roku na terenie gminy Poddębice, ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach oraz badań gleby". (2018-12-17)

25. Zaproszenie do złożenia oferty na: "Dostawę oleju opałowego lekkiego do centralnego ogrzewania na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach ul. Młynarska 5". (2018-12-06)

24. Zaproszenie do złożenia oferty na "Naprawę systemu sterowania i wizualizacji reaktora biologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach ul. Młynarska 5". (2018-11-13)

23. Zaproszenie do złożenia oferty na "Zakup i dostawę zestawu komputerowego oraz oprogramowania." (2018-10-26)

22. Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Zakup ciągnika komunalnego na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o." (2018-10-26)

21. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Wynajem kontenerów do składowania odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach ul. Młynarska 5 (2018-09-13)

20. Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę polielektrolitu kationowego dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach" (2018-07-23)

19. Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawę fabrycznie nowego rozrzutnika osadu ściekowego dla Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach" (2018-07-04)

18. Zapytanie o cenę – szacowanie wartości zamówienia – rozrzutnik II 18.06.2018

17. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego rozrzutnika do osadu ściekowego dla Oczyszczalni ścieków w Poddębicach – II postępowanie (2018-05-02)

16. Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie przewiertów sterowanych w ul. 1 Maja, Morelowej, Piotrowskiego i Kilińskiego w Poddębicach wraz z wciągnięciem rury PEHD” – III postępowanie (2018-04-24)

15. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego rozrzutnika do osadu ściekowego dla Oczyszczalni ścieków w Poddębicach (2018-04-16)

14. Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie przewiertów sterowanych w ul. 1 Maja, Morelowej, Piotrowskiego i Kilińskiego w Poddębicach wraz z wciągnięciem rury PEHD” – II postępowanie (2018-04-10)

13. Zaproszenie do złożenia oferty na: "Zakup i sukcesywną dostawę piasku" – II postępowanie (2018-04-10)

12. Zaproszenie do złożenia oferty na: "Zakup i sukcesywną dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach realizacji zadań Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2018-04-05)

11. Zaproszenie do złożenia oferty na: "Wykonanie przewiertów sterowanych w ul. 1 Maja, Morelowej, Piotrowskiego i Kilińskiego w Poddębicach wraz z wciągnięciem rury PEHD. (2018-04-04)

10. Zaproszenie do złożenia oferty na: "Zakup i sukcesywną dostawę piasku. (2018-04-04)

9. Szacowanie wartości zamówienia – Dostawa fabrycznie nowego rozrzutnika do osadu ściekowego dla oczyszczalni ścieków w Poddębicach (1) (2018-03-30)

8. Szacowanie wartości zamówienia – Dostawa fabrycznie nowego rozrzutnika do osadu ściekowego dla oczyszczalni ścieków w Poddębicach (2018-03-26)

7. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Dostawę fabrycznie nowej bezolejowej sprężarki powietrza dla MPWiK w Poddębicach Sp. z o.o. (2018-03-05)

6. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych"  (2018-02-27)

5. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: "Wykonanie usług z zakresu obsługi informatycznej i funkcji administratora systemu informatycznego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o." (2018-01-26)

4. Odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5.(2018-01-15)

3. Zaproszenie do złożenia oferty na "Wykonanie usług z zakresu prac projektowych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o." (2017-01-10)

2. Zaproszenie do złożenia oferty na "Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o." (2018-01-09)

1. Zaproszenie do złożenia oferty na "Sukcesywną dostawę wodomierzy i regenerację wodomierzy" (2018-01-09)