Wykonywanie usług z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. FORMULARZ OFERTOWY zał. 1

2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY zał. 2

3. PROJEKT UMOWY zał. 3

OGŁOSZENIE WYNIKÓW