Opracowanie projektu budowlanego elektrowni fotowoltaicznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. o mocy zainstalowanej 110.0 kW zlokalizowanej na Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA