Pobór, transport i analizy prób wody surowej i uzdatnionej w 2021 – 2022 roku na terenie gminy Poddębice, ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach oraz badań gleby.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

OGŁOSZENIE WYNIKÓW