Rok 2021

21. Budowa sieci teleinformatycznej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. oraz zakup i dostawa sprzętu informatycznego. (2021-12-03)

20. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Poddębice -2. (2021-11-29)

19. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Poddębice. (2021-11-08)

18. Zakup i dostawa materiałów sypkich dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach  Sp. z o.o. (2021-11-05)

17. Dostawa polielektrolitu kationowego dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach. (2021-11-04)

16. Dostawa oleju opałowego lekkiego do centralnego ogrzewania dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach. (2021-10-11)

15. Pełnienie funkcji w zakresie Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej Balin – Sempółki i Ksawercin – Dominikowice w formule „zaprojektuj i wybuduj”. (2021-09-15)

14. Pełnienie funkcji w zakresie Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Poddębice obejmujący: Budowę sieci wodociągowej Dominikowice-Balin oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej Sworawa w formule „zaprojektuj i wybuduj”. (2021-08-19)

13. Pełnienie funkcji w zakresie Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Poddębice obejmujący: Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Górze Bałdrzychowskiej. (2021-08-19)

12. Ułożenie kostki brukowej na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. przy ul. Parzęczewskiej 29/35 (2021-07-15)

11. Odbiór elektroodpadów (2021-06-09)

10. Dostawa Materiałów Kanalizacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2021-04-21)

9. Wykonanie operatów wodnoprawnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2021-03-23)

8. Wykonanie badania sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. za rok 2020 (2021-03-22)

7. Odbiór okien i styropianu z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach (2) (2021-03-05)

6. Wynajem kontenerów do składowania odpadów oraz wykonanie usługi w zaresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach, ul. Młynarska 5. (2021-02-12)

5. Wykonanie usług z zakresu prac projektowych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2021-01-29)

4. Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2021-01-25)

03. Odbiór okien i styropianu z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach. (2021-01-07)

02. Odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5. (2021-01-07)

01. Pobór, transport i analizy prób wody surowej i uzdatnionej w 2021 – 2022 roku na terenie gminy Poddębice, ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach oraz badań gleby. (2021-01-07)