Władze

 
WŁADZE SPÓŁKI
Zgromadzenie Wspólników:
1.
Burmistrz Poddębic
Piotr Sęczkowski
Rada Nadzorcza:
1.
Przewodniczący
Zbigniew Stasiak
2.
Wiceprzewodniczący
Kazimierz Jesionowski
3.
Członek
Karolina Ciesielska
4.
Członek
Ryszard Gapiński
5.
Członek
Stanisław Jurdziak
Zarząd:
1.
Prezes
Włodzimierz Szymański
2.
Wiceprezes
Michał Srogosz