Władze

WŁADZE SPÓŁKI
Zgromadzenie Wspólników:
1.
Burmistrz Poddębic
Piotr Sęczkowski
Rada Nadzorcza:
1.
Przewodniczący
Kazimierz Jesionowski
2.
Wiceprzewodniczący
Ewelina Kujawiak
3.
Członek
Karolina Ciesielska
4.
Członek
Sławomir Leszczyński
5.
Członek
Jarosław Siwiński
Zarząd:
1.
Prezes
Włodzimierz Szymański
2.
Wiceprezes
Michał Srogosz