Rok 2016

Zaproszenie do złożenia oferty na „Pobór, transport i analizy prób wody surowej i uzdatnionej w 2017 roku na terenie gminy Poddębice, ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach oraz badań gleby” (2016-12-30)

Zaproszenie do złożenia oferty na „Zakup i dostawę pneumatycznego urządzenia do przecisków wraz z dodatkowym osprzętem.”(2016-12-12)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do centralnego ogrzewania na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach ul. Młynarska 5.” (2016-12-09)

Zaproszenie do złożenia oferty na: „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” (2016-11-28)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Czyszczenie mechaniczne przepompowni głównej ścieków surowych na Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach wraz z utylizacją i zagospodarowaniem odpadów o kodach: 15 08 01 i 15 08 02 (skratki i piach)” (2016-11-24)

Zaproszenie do złożenia oferty na „Ułożenie krawężników betonowych na działce nr 19 i 199 w Poddębicach” (2016-11-10)

Zaproszenie do złożenia oferty na „Sukcesywną dostawę wapna palonego wysokoreaktywnego dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach” (2016-10-28)

Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie odcinka sieci wodociągowej oraz przewiertów sterowanych”. (2016-10-25)

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla zadania „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Poddębicach ul. Tulipanowa” (2016-10-04)

Sukcesywna dostawa paliwa wraz z transportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.(2016-07-21)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych (2) (2016-07-19)

 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych (2016-07-12)

Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy zamówienia o wartości do 30000 euro: „Zakup i dostawa żwiru i piasku w ramach realizacji zadania „Budowa odcinków sieci wodociągowych wraz z przyłączami w pasie drogowym na terenie gminy Poddębice” (2016-06-10)

Zakup materiałów do budowy odcinków sieci wodociągowych wraz z przyłączami w pasie drogowym na terenie gminy Poddębice (2016-06-02)

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego (2016-03-02) 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych” (2016-02-24)