Rok 2017

 1. Zaproszenie do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów do budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – przedłużenie ul. Zielonej ” (2017-04-01)
 2. Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2017-01-10)
 3. Zaproszenie do złożenia oferty na: „Badanie sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. za rok 2016” (2017-01-23)
 4. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5” (2017-01-30)
 5. Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie usług z zakresu prac projektowych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2017-01-30)
 6. Zaproszenie do złożenia oferty na ” Wykonanie przewiertów sterowanych w ul. Zielonej w Poddębicach, wraz z wciągnięciem rury PEHD” (2017-02-08)
 7. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Zakup materiałów do przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w Poddębicach”. (2017-02-08)
 8. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Sukcesywną dostawę wodomierzy i regenerację wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. w roku 2017” (2017-02-08)
 9. Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej przewoźnej sprężarki powietrza dla MPWiK w Poddębicach Sp. z o.o.” (2017-02-08)
 10. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania Ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5” – drugie postępowanie. (2017-02-13)
 11. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.” (2017-02-16)
 12. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Zakup i dostawę piasku w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w Poddębicach” (2017-02-20)
 13. Zaproszenie do złożenia oferty na: „Dostawę fabrycznie nowej przewoźnej sprężarki powietrza dla MPWiK w Poddębicach Sp. z o.o.” (2017-02-21)
 14. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Zakup i dostawę dwóch samochodów dostawczych typu furgonetka dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach” (2017-05-10)
 15. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych” (2017-07-04)
 16. Sukcesywna dostawa paliwa wraz z transportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2017-08-22)
 17. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych” (2017-08-25)
 18. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz rozdział‚ sieci ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. 1-go Maja, Piotrowskiego i Kilińskiego w Poddębicach” (2017-11-03)
 19. Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę polielektrolitu kationowego dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach” (2017-11-24) 
 20. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do centralnego ogrzewania na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach ul. Młynarska 5” (2017-11-24)
 21. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do centralnego ogrzewania na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach ul. Młynarska 5” (2017-11-24)
 22. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. na terenie gminy Poddębice. (2017-12-04)
 23. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Zakup i dostawę kruszywa o frakcji 0-31,5 mm dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2017-12-06)
 24. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. (2017-12-07)
 25. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. na terenie gminy Poddębice (2) (2017-12-12)
 26. Zaproszenie do złożenia oferty na „Pobór, transport i analizy prób wody surowej i uzdatnionej w 2018 roku na terenie gminy Poddębice, ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach oraz badań„ gleby (2017-12-14) 
 27. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Wymianę kabiny kierowcy w samochodzie Jelcz 422” (2017-12-14)