Rok 2022

18. Wykonanie badania sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. za rok 2022 – II postępowanie. (2022-12-27)

17. Dostawa fabrycznie nowej bezolejowej sprężarki powietrza dla MPWiK w Poddębicach Sp. z o.o. – II postępowanie. (2022-12-27)

16. Pobór, transport i analizy prób wody surowej i uzdatnionej w 2023-2024 roku na terenie gminy Poddębice, ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach oraz badań gleby. (2022-12-20)

15. Dostawa fabrycznie nowej bezolejowej sprężarki powietrza dla MPWiK w Poddębicach Sp. z o.o. (2022-12-15)

14. Wykonanie badania sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. za rok 2022. (2022-12-08)

13. Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zatrudnionymi w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2022-12-08)

12. Dostawa kompletnego ogrodzenia z paneli 3D wraz z materiałami montażowymi. (2022-11-21)

11. Dostawa polielektrolitu kationowego dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach. (2022-11-10)

10. Ułożenie kostki brukowej na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. przy ul. Parzęczewskiej 29/35. (2022-10-07)

9. Dostawa oleju opałowego lekkiego do centralnego ogrzewania dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach. (2022-09-26)

8. Zakup używanego samochodu dostawczego do 3,5 t na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2022-07-14)

7. Dostawa materiałów wodociągowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. – 1 (2022-06-21)

6. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszu. (2022-06-10)

5. Opracowanie koncepcji technologicznej modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach. (2022-06-08)

4. Udzielenie krótkoterminowego kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2022-04-26)

3. Ogłoszenie o elektroodpadach. (2022-02-28)

2. Odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poddebicach przy ul. Młynarskiej 5 – II postepowanie. (2022-02-04)

1. Odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5. (2022-01-20)