Pełnienie funkcji w zakresie Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na obszarze Gminy Poddębice wraz z zakupem niezbędnego pojazdu i wyposażenia – Budowa sieci wodociągowej Borzewisko – Dominikowice – Balin, Lipnica – Balin” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

OGŁOSZENIE WYNIKÓW