Pełnienie funkcji w zakresie Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej ma obszarze Gminy Poddębice wraz z zakupem niezbędnego pojazdu i wyposażenia – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praga oraz tłoczni ścieków w miejscowości Bałdrzychów” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

OGŁOSZENIE WYNIKÓW