INFORMACJA !!!

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż z dniem 31 grudnia 2019 r. KASA w siedzibie spółki została zlikwidowana.

Informujemy, że wszelkich wpłat na rzecz MPWiK można dokonywać we wszystkich placówkach bankowych i na poczcie na nasze konto bankowe:

         86 9263 0000 0000 2958 2000 0001  w  BS Poddębice

Informacje o numerze konta są również zawarte na każdym rachunku.

 

(2019-12-31)