KOMUNIKAT

W związku z ukazaniem się w dniu 20 czerwca 2018 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzji Nr PO.RET.070.228.2.2018.ZG z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poddębice.

Nowa taryfa obowiązuje od dnia 28.06.2018 r.

Niniejszą taryfę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach podaje do wiadomości. Należy zwrócić uwagę , iż podane stawki opłat są kwotami netto do których należy doliczyć podatek VAT wg. obowiązującej stawki (tj. 8 %) 

(2018-06-29)