Pełnienie funkcji w zakresie Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Poddębice wraz zakupem niezbędnego pojazdu i wyposażenia – Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łężkach” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

ZAPYTANIE OFERTOWE