Nowy samochód asenizacyjny

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Spółka z o.o. w ramach dofinansowania z PROW zakupiło nowy samochód asenizacyjny. Auto na podwoziu DAF wyposażono w beczkę o pojemności 10 m3 oraz możliwość opróżniania toalet. Łączny koszt zakupu samochodu to 461.250,00 zł z czego 75% stanowi dofinansowanie PROW. (2015-06-12)