Nowa Stacja Uzdatniania Wody w Niewieszu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalazacji w Poddębicach Spółka z o.o. oddało do użytku nową kontenerową stację uzdatniania wody w Niewieszu. Nowa stacja zaopatruje w wodę 12 okolicznych sołectw tj. Niewiesz, Kolonia Niewiesz, Karnice, Chropy, Wilczków, Grocholice, Józefów, Józefów Kolonia, Sempółki, Szarów, Lipnica i Kobylniki. W ramach inwestycji postawiono nowy kontenerowy budynek stacji, zbiornik wody czystej o pojemności 250 m3 oraz zagospodarowano teren stacji poprzez budowę ciągów piesz jezdnych oraz ogrodzenie całego terenu stacji. Stacja wyposażona jest w areator powietrza, zestaw 3 filtrów, zestaw pompowy II stopnia o wydajności 85 m3 oraz lampę UV. Całość inwestycji to koszt prawie 1,5 mln zł, 75% stanowi dofinansowanie PROW. (2015-06-12)