Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla realizacji zadania ”Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach”

ZAPYTANIE_OFERTOWE

  1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.
  2. Załącznik nr 2 Oświadczenie.
  3. Załącznik nr 3 Umowa – wzór.
  4. Załącznik nr 4 Wykaz usług.
  5. Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego