PRZETARGI, ZAPYTANIA

https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik-poddebice

 

Rok 2022

9. Dostawa oleju opałowego lekkiego do centralnego ogrzewania dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach. (2022-09-26)

8. Zakup używanego samochodu dostawczego do 3,5 t na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2022-07-14)

7. Dostawa materiałów wodociągowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. – 1 (2022-06-21)

6. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszu. (2022-06-10)

5. Opracowanie koncepcji technologicznej modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach. (2022-06-08)

4. Udzielenie krótkoterminowego kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2022-04-26)

3. Ogłoszenie o elektroodpadach. (2022-02-28)

2. Odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poddebicach przy ul. Młynarskiej 5 – II postepowanie. (2022-02-04)

1. Odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5. (2022-01-20)