PRZETARGI, ZAPYTANIA

https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik-poddebice

 

Rok 2023

8. Remont systemu dyspozytorskiego na Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach. (2023-05-22)

7. Ogłoszenie – elektroodpady 2023. (2023-03-21)

6. Pełnienie funkcji w zakresie Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Poddębice wraz z zakupem niezbędnego pojazdu i wyposażenia – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praga oraz tłoczni ścieków w miejscowości Bałdrzychów” w fomule „zaprojektuj i wybuduj” (2023-03-17)

5. Pełnienie funkcji w zakresie Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Poddębice wraz z zakupem niezbędnego pojazdu i wyposażenia – Budowa sieci wodociągowej Borzewisko-Dominikowice-Balin, Lipnica -Balin” w formule „zaprojektuj i wybuduj” (2023-03-17)

4. Pełnienie funkcji w zakresie Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Poddębice wraz z zakupem niezbędnego pojazdu i wyposażenia – Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łężkach” w formule „zaprojektuj i wybuduj” (2023-03-17)

3. Wykonywanie usług z zakresu prac projektowych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2023-01-17)

2. Wykonywanie usług z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2023-01-17)

1. Odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach. (2023-01-05)