PRZETARGI, ZAPYTANIA

Rok 2021

10. Dostawa Materiałów Kanalizacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2021-04-21)

9. Wykonanie operatów wodnoprawnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2021-03-23)

8. Wykonanie badania sprawozdania finansowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. za rok 2020 (2021-03-22)

7. Odbiór okien i styropianu z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach (2) (2021-03-05)

6. Wynajem kontenerów do składowania odpadów oraz wykonanie usługi w zaresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach, ul. Młynarska 5. (2021-02-12)

5. Wykonanie usług z zakresu prac projektowych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2021-01-29)

4. Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. (2021-01-25)

03. Odbiór okien i styropianu z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach. (2021-01-07)

02. Odbiór i zagospodarowanie poprzez unieszkodliwienie skratek i piasku powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5. (2021-01-07)

01. Pobór, transport i analizy prób wody surowej i uzdatnionej w 2021 – 2022 roku na terenie gminy Poddębice, ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach oraz badań gleby. (2021-01-07)